Zpět

Z Labských pískovcůOd J. Pletichy 23.4.2012


Ahoj Jeníku,
máme na Růžovém hřebeni, konkrétně na Golemovi hnízdícího čápa černého. Dále jsem pozoroval pár sokolů okolo Růžového pilíře. Prosím te, mohl by jsi dát na web pro horolezce následující

info:
Správa CHKO Labské pískovce prosí návštěvníky Kaňonu Labe aby z důvodu hnízdění zvláště chráněných druhů ptáků omezili svou činnost. na lokalitě Růžový hřeben, zejména v okolí Růžového

pilíře a Golema. Děkujeme za pochopení a přeje všem návštěvníkům příjemný pobyt.
Správa CHKO Labské pískovce Ing. Miroslav Rybář
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Správa CHKO Labské pískovce a Krajské středisko Ústí nad Labem
Teplická 424/69
405 02 Děčín
tel.: 412 518 929 linka 33., mobil: 725 591 495
email: miroslav.rybar@nature.cz
www.labskepiskovce.nature.cz

Zápis z jednání OVK Labské pískovce s NP České Švýcarsko

dne 14.4.2012 v Jetřichovicích - začátek jednání 15:00 hod 

Přítomni:

Za OVK: Jan Pleticha, předseda OVK LP, správci Pavel Černý, Pavel Henke, Eda Pucman, Aleš Kohák, Karel Hofman, Jan Pacina

Za NP ČŠ: Václav Sojka, Miloš Tryzna Hosté: Vláda Nehasil, David Nehasil, Jaroslav Houser, Míra Cach, Jana Paul, Jiří Chára, Vláďa Došek a další

Bylo projednáno:

1. Prvovýstupy v oblastech NP - povolení dává NP. Prvovýstupce vyplní žádost, po schválení ji bude mít u sebe, včetně průkazu prvovýstupce. V případě kontroly se tím prokáže strážcům NP. Povolení bude na platné 3 roky. Průkaz bude vystaven pro žadatele + max 4 spolulezce. Informace a žádosti o prvovýstup v oblastech NPČŠ zajištuje Jan Pleticha, e-mail: jenik.pleticha@email.cz

2. Vladislav Nehasil vysvětlil, jak probíhala dříve komunikace mezi CHKO a později i s NP. Dotazy byly převážně na možnosti lezení a prvovýstupů v chráněných oblastech. V letech 2000-2001 se lezlo víceméně bez omezení. Pak na popud Stanislava Šilhána svaz písemně požádal o výjimku ze zákazu lezení. Na NP byl seznam žádostí o prvovýstupy a také vzniklo mnoho prvovýstupů i nových věží. Tyto byly schváleny VK. Do roku 2007 fungovala komunikace dle Vl. Nehasila bez problémů.

3. Jan Pleticha informoval o tom, že všechny závěry z tohoto jednání budou předány také německé straně. Na budoucí jednání o lezení a prvovýstupech v oblastech NPČŠ s vedením NPČŠ budou pozváni představitelé SBB a OVK Labské pískovce. Zde se dohodne spolupráce SBB o zajištění informovanosti saských lezců o podmínkách lezení a prvovýstupů v oblastech NPČŠ. Po jednání bude zápis zveřejněn. Zajistí Jan Pleticha.

Diskuze:

Dotaz z pléna: Kolik času bude mít park na vydání povolení?

Václav Sojka: Na povolení bude mít NP max. 30 dní, budeme se snažit tuto dobu dle možností zkracovat.

Dotaz z pléna: Dotaz na platnost Návštěvního řádu.

Václav Sojka: Ano, tento Návštěvní řád platí v nezměněné podobě.

Jan Pleticha: Dotaz na otevření nových věží a případně masívů.

Václav Sojka: Na dotaz NP odpoví písemně, ale u masívů nebude lezení povoleno určitě. U nových věží ta možnost je. NP má dobrou vůli vyjít lezcům vstříc.

David Nehasil: Dotaz na schvalování starších prvovýstupů (dodatečně)?

Václav Sojka: V žádném případě nemůžeme.

Vladislav Nehasil: Měli bychom vědět, o jakém počtu schválených objektů se bavíme. V Návštěvním řádu je povoleno zhruba 400 věží, celkem jich je v těchto oblastech asi 650.

Václav Sojka: Tyto počty zpochybnil, nemyslí si, že jich může být tolik.

Oficiální část jednání skončila v 16:50 hod.

Zapsal: Jiří Chára Správnost ověřil: Jan PletichaOd J. Pletichy 28.2.2012

Předmět: Sokolí a čapí uzavírky v Labských pískovcích
Datum: 28.2.2012 09:30:29
----------------------------------------
Oznámení o dočasných uzavírkách z důvodu hnízdění sokola stěhovavého a čápů
černých v oblastech OVK Labské pískovce:

Labské údolí Levý břeh: *Citadela, Ústecká věž, Kyklop* uzavřeny od 25.2.
2012 do 31.6. 2012

Oblast Bělá: *Faraon,Velká věž, Bělská jehla, Brána* uzavřeny od 27.2. 2012
do 31.6. 2012

Uzavírky jsou označeny páskami a informačními cedulemi.

OVK Labské pískovce spolupracuje s CHKO Labské pískovce při vyhledávání a
označování hnízdišť. Prosíme, aby lezci dodržovali dočasné uzavírky.