Zpět

Skalní výběr

Lezecký průvodce zaměřený na informace o zajímavých lezeckých objektech, o lezeckých objektech dosud nepublikovaných, nebo aktuálně nezpracovaných v horolezeckých průvodcích. Máte-li nějaký nápad, připomínky nebo doplňky k uvedeným objektům, kontaktujte mne na piskor@tiscali.cz

Kletterführer für Informationen über interessante Kletterobjekte, klettern auf noch unveröffentlichte Objekte in der Kletterführer. Haben Sie Ideen, Anregungen, Kommentare oder Ergänzungen zu diesen Objekten, wenden Sie sich bitte mit mir Kontakt auf meine e-mail adresse (oben).
Mapy
SUPÍ SKÁLY

Čapí hřebenCentrumStráně

U Biskupa

Údolí za BiskupemZDOŇOVSKÁ HEJDA

Nad Kašpárkárnou


Hlavní stránka